VZGOJNA IN UČNA POMOČ

V primerih, ko imajo naši najmlajši težave pri učenju in doseganju zahtevanih šolskih kriterijev, je potrebno njihovo šolsko »neuspešnost« vedno razumeti v kontekstu družinskega in šolskega okolja ter njihovega dojemanja razmer. 

Otroci in mldostniki so vedno motivirani za učenje in nove izkušnje, če lahko prepoznajo njihov namen in smisel, zato je storitev vzgojne in učne pomoči usmerjena prav v to. Otroci in mladostniki se v želji po doseganju zadovoljstva in dobrobiti ne razlikujejo od odraslih. Pogosto se izkažejo kot zelo dojemljivi in hitro napredujejo, je pa res, da je za trajne spremembe njihovega vedenja največkrat potrebno sodelovanje s starši in, če je mogoče, tudi šolskimi učitelji.

Storitev se izvaja v skladu z individualiziranim programom, ki ga zasnujem v sodelovanju s starši oziroma vzgojitelji.