OSEBNI IN PROFESIONALNI RAZVOJ S COACHINGOM

Storitve za osebni in profesionalni razvoj so usmerjene v prepoznavanje naših temeljnih evolucijskih potreb, resničnih želja in notranjih potencialov ter na tem temelječega poslanstva posameznika. 

Motiviranost za profesionalni in osebni razvoj se vedno rojeva znotraj nas, zato jo je potrebno razumeti in z njo znati ravnati, predvsem v primerih, ko se nam zdi, da je zaradi okoliščni, ne moremo izraziti. Vsakdo želi početi to v čemur je dober in v čemur vidi smisel ter tako, preko delovanja na zasebnem in profesionalnem področju, postopoma postajati (naj)boljša različica Sebe.

Storitve osebnega in profesionalnega razvoja se lahko izvajajo individualno v obliki coachinga, skupinsko za delavne time ter v obliki delavnic  (za heterogene skupine).

Vsak coaching proces je edinstven in unikaten, saj je zastavljen v skladu s posameznikovimi potrebami in željami. Voden je ciljno, skozi določeno časovno obdobje in se izvaja kot preplet pogovorov za ozaveščanje »zaciklanosti« ter praktičnih vaj, ki postanejo integracijske izkušnje, na podlagi katerih lahko posameznik trajno vpelje spremembe v svoje življenje.